Вернуться к остальным сообщениям про Даугавпилсская Дума
Аноним: Санкции-санкции-санкции-обманции
Санкции сами себя не исполняют
По утречку, после празднования женского дня,
правление местечкового ЖКХ
расписалось в собственной хронической бездеятельности,
в не соблюдении
Правил использования и застройки территории города Даугавпилса :
- в многоквартирных домах запрещено красить лоджии, балконы .
- перестройка и остекление лоджий,
- замена окон на окна с различными формами и делениями, - замена наружных дверей дома grani.la.lv/v-preddverii-vesennih-remontov-p…
Аноним: Daugavpils pilsētas administratīvajās robežās vēsturiski izveidotas 25 pēc apbūves struktūras atšķirīgas apkaimes: Centrs, Esplanāde, Cietoksnis, Vizbuļi, Dzintari, Mežciems, Viduspoguļanka, Jaunā Forštadte, Vecā Forštadte, Ezermala, Dzelzceļnieks, Ķīmija, Jaunbūve, Gajoks, Ruģeļi, Čerepova, Grīva, Niderkūni, Kalkūni, Judovka, Ligiņiški, Jaunie Stropi, Mazie Stropi, Vecstropi un Križi
Аноним: Сколько можно об одном и том же. Думаете кто нибудь это читает, тем более на гос языке.
Аноним: ТЫ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА ?
Аноним: Я не против гос языка. Здесь на сайте мало читающих на латышком и знающих латышский. Утомили своей истерией.
Аноним: Срочно на природу и нерв успокоить
Аноним: Это с раннего утра в выходной мозг людям парите. Успокойтесь уже.
Аноним: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums. Redakcija 3.0. 4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)
4.3.1.1. Pamatinformācija
262. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru...
4.3.1.5. Citi noteikumi
276. Pie robežas ar zemes vienību, uz kura atrodas savrupmāja, dvīņu māja vai rindu māja,apbūves augstums nepārsniedz iespējamo attālumu no daudzstāvu ēkas fasādes līdz tuvākajai savrupmājai, dvīņu mājai vai rindu mājai.
277. Prasības jaunu daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtojumam:
277.1. apstādījumu minimālā platība - 10 m² uz vienu dzīvokli;
277.2. pagalmā ierīko atpūtas un rotaļu laukumu, kā arī mierīgās atpūtas vietu pieaugušajiem iedzīvotājiem;
277.3. ja tuvākajā apkārtnē (500 m attālumā) nav publiski pieejama sporta vai aktīvās atpūtas laukuma, pagalmā ierīko aktīvās atpūtas zonu. Aktīvās atpūtas zonu pagalmā ierīko pie mājām, kurās dzīvokļu skaits pārsniedz 100 dzīvokļus.
278. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos jaunas apbūves iecere un tās izvietojums izvērtējams, ņemot vērā apbūves intensitātes, brīvās teritorijas rādītāja un insolācijas prasības, kā arī atkarībā no zemes īpašuma situācijas:
278.1. ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu mājai nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai viena zemes vienības daļa, jaunai apbūvei piemēro būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
278.2. ja iekšpagalmā atrodas esoša īslaicīgas lietošanas būve – autostāvvieta, kuras ekspluatācijas termiņš ir beidzies, jaunas īslaicīgas autostāvvietas būvniecībai esošās būves vietā un apjomā izstrādājama būvniecības ieceres dokumentācija, neizstrādājot detālplānojumu un neveicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
Gar autostāvietas robežu veido divpakāpju stādījumu joslu.
Аноним: 102. Prasības lodžijām, balkoniem, logiem, durvīm un skatlogiem:
102.1. daudzdzīvokļu māju lodžiju pārbūvēšanu un aizstiklošanu, logu nomaiņu pret logiem ar atšķirīgām formām un dalījumu, kā arī arhitektoniski atšķirīgu ārdurvju nomaiņu atļauts veikt tikai pēc vienota, visas ēkas fasādes risinājuma (saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju);
102.2. nav pieļaujama balkonu iestiklošana, norobežošana;
102.3. aizliegta ieejas mezglu ierīkošana paneļu mājās, kur nepieciešama paneļa zāģēšana, kas pasliktina mājas konstruktīvo noturību;
102.4. jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās atļauta vienīgi tad, ja tie atbilst ēkas arhitektoniskajam stilam, ievērojot vienotas augstuma atzīmes, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju. Skatlogu noformējums saskaņojams ar
Pašvaldības galveno mākslinieku;
102.5. virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves;
102.6. aizliegts aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētajiem plauktiem vai stendiem, ja nav izveidota skatloga ekspozīcija.
103. Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem: 103.1. saimnieciskās pagrabu ieejas un lūkas aizliegts ierīkot ietvēs;
103.2. veicot ēku pārbūvi, ietvēs esošās, TIAN prasībām neatbilstošās pagrabu ieejas un
lūkas jālikvidē vai jāizbūvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
103.3. ēku publiski izmantojamu pagrabstāvu ieejas kāpnes un noejas aizliegts ierīkot ietvēs, izņemot gadījumus, kad ietves brīvais platums paliek vismaz 1,2 m. Ieejas mezglus vienas ēkas vairākām pagrabu izbūvēm veido stilistiski vienotus, ievērojot vienotas augstuma atzīmes;
103.4. ēku publiski izmantojamu pagrabstāvu ieejas ir jāaprīko ar nojumēm ieejas aizsargāšanai no atmosfēras iedarbības un ieejas laukumiņam ir jābūt nodrošinātam ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu;
103.5. pie ietves izvietotos pagrabstāvu logus un vitrīnas, kāpnes un noejas norobežo ar ne mazāk kā 0,7 m augstām (mērot no ietves līmeņa) margām. Tām jābūt vismaz ar 50% caurskatāmību. Atsevišķos gadījumos, ievērojot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, pieļaujams pagrabstāvu logiem izbūvēt mākslinieciski veidotas aizsargrestes;
103.6. pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 0,5 m. Ja gaismas šahtas pārsegums ir vienā līmenī ar ietvi, tam aizliegts izmantot slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, kas platākas par 1,5 cm.
Аноним: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums - есть.
Исполнителей и контролёров - орда!
А Исполнения нет !
Аноним: «Что делать, если состояние соседского балкона вызывает опасения?» grani.la.lv/chto-delat-esli-sostoyanie-sosed…
Очередной ОБМАН или юридически безграмотный ответ - ДЕЗА от ПЖКХ
1) балконы не являются частью общей собственности, площадь балкона включена в общую площадь квартиры и квартирной собственности, 2) только внешняя часть балконов (облицовочный материал, металлическое ограждение, бетонное основание) является частью фасада здания и является частью общей собственности всех собственников дома,
3) согласно 2 раздела Земельной книги собственником 95% домов является Даугавпилсское городское самоуправление, Обязанность Собственника содержать недвижимость.
4) Обязанность ПЖКХ визуально 2 раза в год контролировать состояние элементов жилого дома , в том числе фасада и ежедневно производить текущие , плановые ремонты из средств обслуживания. 5) Собственникам дома и квартир нет необходимости принимать специальное решение о плановых работах ПЖКХ из средств обслуживания дома.
Аноним: В случае длительного бездействия ПЖКХ, в том числе доведения части фасада жилого здания - балконов до безобразного визуального и небезопасного для жителей технического состояния,
то есть систематичного вымогательства средств на обслуживание дома и неисполнения своих прямых обязанностей на эти средства,
жители дома имею право подать коллективную жалобу на основании закона о защите прав потребителей