Cien. Jātnieku 80A mājas iedzīvotāji!

Jūsu māja ir pieslēgta elektroniskajai sistēmai MojDom.lv. Tas nozīmē, ka tagad vairākus jautājumus Jūs varēsiet risināt caur internetu, neizejot ārā no dzīvokļa.

Komunicējiet ar kaimiņiem caur internetu

Apspriediet mājas stāvokli, rēķinus par siltumu, pagalmā un mājā nepieciešamus remonta darbus

Uzdodiet jautājumus mājas vecākajam. Sarunājiet iedzīvotāju sapulču norites laikus

Apspriediet iedzīvotāju uzvedību: kas no kaimiņiem trokšņi, kas neērti novieto savu mašīnu, kas nekopj kāpņu telpu

Jums ir jautājums vai sūdzība uz DDzKSU? Mēs nodosim Jūsu ziņu uz DDzKSU vai atbildīgajām oficiālajām personām, un izsekosim, lai Jums sniegtu atbildi. Mums palīdzēs avīzes "Наш город" un portāla Gorod.lv kolektīvs

Ieejiet mājas lapā mojdom.lv

Уважаемые жильцы дома Jātnieku 80A

Ваш дом подключен к электронной системе МойДом.LV. Это значит, что теперь вы сможете решать многие вопросы через интернет, не выходя из квартиры.

Общайтесь с соседями через интернет

Обсуждайте состояние дома, счета за отопление, необходимые ремонтные работы в доме и во дворе

Задавайте вопросы старшему по дому. Договаривайтесь о времени проведения собраний дла всех жильцов

Обсуждайте поведение жильцов: кто из соседей шумит, кто неудобно паркуется, кто не убирает лестничную клетку

У вас есть жалоба или вопрос к ПЖКХ? Мы передадим ваше сообщение в ПЖКХ или нужным официальным лицам, и проследим, чтобы они вам ответили. Нам поможет коллектив газеты "Наш город" и портала Gorod.lv

Заходите на сайт mojdom.lv