Транспорт Автобус №11
Reģionālā slimnīca - Jaunforštadte