Транспорт Автобус №3B
Autoosta – Spaļu iela – Zieglera Mašīnbūve