Координатор процесса вакцинации Дина Хубларова-Покшане — о пунктах вакцинации, бустерных вакцинах и вакцинации на дому

Гостем очередного выпуска программы Gorod ON AIR стала Дина Хубларова-Покшане, координатор процесса вакцинации от Covid-19 в Даугавпилсе.

Планируется ли в Даугавпилсе открывать дополнительные пункты вакцинации

«По этому поводу у нас недавно было небольшое совещание, мы обсуждали этот вопрос, нужны ли нашему городу большие центры вакцинации. Если кто-то не помнит — такие были во Дворце культуры и в 5-ой школе. 

Нынешние пункты вакцинации загружены мало и могут развиваться еще на процентов 70%, как в пункте вакцинации в торговом центре Ditton Nams, где можно сделать две кабины вместо одной. В принципе, любой пункт вакцинации может расшириться и работать на большее количество людей. Мы справляемся с тем потенциалом, который имеется на данный момент, поэтому открытие больших центров вакцинации пока не планируется».

Почему «не работает» прививка из другой страны

«Это происходит не потому что в других странах какие-то специфические вакцины, люди приезжают с уже сделанными прививками, такими же, какие делают и у нас — Pfizer, Moderna. Проблема заключается в отсутствии связи между нашим правительством, нашими информационными системами и другой страной, мы не имеем возможности удостовериться, что вакцинация действительно была произведена. 

Этим вопросом занимается Национальная служба здравоохранения — если привитый в другой стране человек является гражданином Латвии или официально работает здесь, имеет вид на жительство, то он может обратиться в данную службу, аутентифицировать свой сертификат и получить QR-код».

Какими бустерными вакцинами сейчас прививают в Даугавпилсе

«У нас есть определенный протокол, разработанный Центром иммунизации, по которому есть определенные приоритеты в выборе бустерной вакцины. Например, если у человека были сделаны две прививки Moderna, то первым приоритетом для третьей прививки тоже будет Moderna, вторым приоритетом идет Pfizer. 

Если первые две прививки были Pfizer, то первым приоритетом будет тоже Pfizer, вторым — Moderna. Если же человек сделал первую вакцину Jannsen, то первым приоритетом будет Moderna, вторым — Pfizer».

Есть ли очереди на вакцинацию в Даугавпилсе

«Каждый день, по вечерам, я курирую этот момент — расширяю прием, добавляю дополнительные часы работы, чтобы у людей всегда была возможность записаться на вакцинацию. Мы стараемся делать так, чтобы человек, который хочет вакцинироваться, получил эту услугу в тот же или на следующий день. 

Пункты вакцинации принимают людей и по живой очереди, но нужно иметь в виду, что параллельно идет прием тех, кто записывался на вакцинацию заранее. Если прием плотный и полный, то нужно будет немного подождать».

Вакцинация на дому

«Моя работа не ограничивается только на координации пунктов вакцинации, я занимаюсь и выездной вакцинацией в небольших районах, где снижена доступность вакцинации, также мы занимаемся коллективной вакцинацией и прививаем на дому. 

Вакцинацией на дому на данный момент мы занимаемся плотно, по решению правительства. Если человек не имеет возможности самостоятельно добраться до пункта вакцинации, то он имеет право позвонить и записаться на домашнюю вакцинацию. Такую возможность имеют не только люди с ограниченными возможностями, но и все лица старше 70 лет. Записаться на выездную вакцинацию можно у семейного доктора или по номерам телефонов пунктов вакцинации — 24246045; 24346046».Vakcinācijas procesa koordinatore Dina Hublarova-Pokšāne - par vakcinācijas punktiem, revakcināciju un vakcināciju mājās

Raidījuma Gorod ON AIR viesis Covid-19 vakcinācijas procesa koordinatore Daugavpilī Dina Hublarova-Pokšāne.

Vai Daugavpilī plānots atvērt papildu vakcinācijas punktus?

“Attiecībā par šo mums nesen bija neliela tikšanās, mēs pārrunājām šo jautājumu, vai mūsu pilsētai ir nepieciešami lieli vakcinācijas centri. Ja kāds neatceras, tad tādi bija Kultūras pilī un 5. skolā.

Pašreizējie vakcinācijas punkti ir nepilnīgi noslogoti, un tos var attīstīt vēl par 70%, tāpat kā vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā Ditton Nams, kur vienas kabīnes vietā var uztaisīt divas. Principā jebkurš vakcinācijas punkts var paplašināties un apkalpot vairāk cilvēku. Tiekam galā ar potenciālu, kas mums šobrīd ir, tāpēc lielu vakcinācijas centru atvēršana pagaidām nav plānota”.

Kāpēc vakcīna no citas valsts "nedarbojas"

“Tas nenotiek tāpēc, ka citās valstīs ir kaut kādas specifiskas vakcīnas, cilvēki nāk ar jau veiktām vakcinācijām, tāpat kā pie mums – Pfizer, Moderna. Problēma ir tā, ka nav saziņas starp mūsu valdību, mūsu informācijas sistēmām un citu valsti, mēs nevaram pārliecināties, vai vakcinācija patiešām ir veikta.

Ar šo jautājumu nodarbojas Nacionālais veselības dienests - ja citā valstī vakcinētais ir Latvijas pilsonis vai šeit oficiāli strādā, viņam ir uzturēšanās atļauja, tad viņš var vērsties šajā dienestā, autentificēt savu sertifikātu un saņemt QR kodu”.

Kādu vakcīnu izmanto kā 3. poti Daugavpilī

“Mums ir noteikts Imunizācijas centra izstrādāts protokols, saskaņā ar kuru 3. potes izvēlē ir noteiktas prioritātes. Piemēram, ja cilvēkam ir divas Moderna potes, arī trešās potes pirmā prioritāte būtu Moderna, bet otrā prioritāte būtu Pfizer.

Ja pirmās divas vakcinācijas bija Pfizer, tad arī Pfizer būs pirmā prioritāte, bet Moderna – otrā. Ja cilvēks ir vakcinējies ar Jannsen vakcīnu, tad Moderna būs pirmā prioritāte, Pfizer – otrā”.

Vai Daugavpilī ir rindas uz vakcināciju?

“Katru dienu, vakaros uzraugu šo momentu – paplašinu pieņemšanu, pievienoju papildu darba stundas, lai cilvēkiem vienmēr būtu iespēja pierakstīties uz vakcināciju. Cenšamies nodrošināt, lai persona, kas vēlas vakcinēties, saņemtu šo pakalpojumu tajā pašā vai nākamajā dienā.

Arī vakcinācijas punktos cilvēkus pieņem rindas kārtībā, taču jāņem vērā, ka paralēli tiek uzņemti tie, kuri vakcinācijai pierakstījušies iepriekš. Ja uzņemšana ir saspringta un pilnīga, jums būs nedaudz jāgaida”.

Vakcinācija mājās

“Mans darbs neaprobežojas tikai ar vakcinācijas punktu koordinēšanu, veicu arī izbraukuma vakcināciju nelielās apkaimēs, kur ir samazināta vakcinācijas pieejamība, veicam arī kolektīvo vakcināciju un vakcinējam mājās.

Šobrīd pēc valdības lēmuma cieši nodarbojamies ar vakcināciju mājās. Ja cilvēks pats saviem spēkiem nevar nokļūt vakcinācijas punktā, tad viņam ir tiesības zvanīt un pierakstīties uz mājas vakcināciju. Šī iespēja ir ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī visām personām, kas vecākas par 70 gadiem. Pierakstīties uz vakcināciju mājās var pie ģimenes ārsta vai pa vakcinācijas punktu tālruņiem – 24246045; 24346046".