Элксниньш: сегодня важно создавать большие школы, чтобы в ближайшие годы их не закрывать 124

← Вернуться к новости
prelatof izlīdis no kabatas, dzenā pa dambi ar MG5252 likumā apdzenot kolonnu, rada avārijas situācijas pretīm braucošajiem un iespiežoties kolonnā. Poguļankā arī apdzen uz kalniņa škērsojot nepārtraukto līniju. Par Taisnību

MB5252