Есть вопрос: нельзя ли установить контейнеры для сортировки мусора во дворе дома? 29

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакционную почту поступило электронное письмо на тему сортировки мусора – его написал горожанин Андрей.

«Стоимость вывоза мусора растет. Один из путей снижения платы – сортировка отходов. Именно к этому AADSO призывает жителей на своем сайте.

Ближайшие к дому контейнеры для сортировки установлены на ул. Стацияс. От дома далеко, и людям пожилого возраста достаточно проблематично добраться до них. Нужно обходить вокруг, так как в оборудовании пешеходного перехода от домов по ул. Балву, 3 и 3а в сторону Олимпийского центра было отказано.

Весной прошлого года я обратился в SIA DDzKSU с просьбой рассмотреть возможность установки контейнеров для сортировки мусора во дворе дома по ул. Балву, 3, чтобы ими могли также пользоваться и жители близлежащих домов (ул. Балву, 3а, 5, 7 и др.). Получил ничем не мотивированный отказ.

В декабре я еще раз обратился с этим вопросом к новому руководству DDzKSU с просьбой рассмотреть возможность и условия установки контейнеров. Константин Асташонок ответил, что мой запрос рассматривался весной, и возвращаться к нему не будут, хотя в компании AADSO ответили, что у них в планах есть варианты установки дополнительных контейнеров во дворах многоквартирных домов.

Скажите, считаете ли вы, что для того, чтобы снизить плату за вывоз мусора, услуга по сортировке мусора должна быть более доступна жителям многоквартирных домов?».

«SIA AADSO, отвечая на вопрос жителя о возможностях и доступности сдачи сортированных отходов на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления, информирует, что, согласно пункту 2.1. правил КМ № 328 «Критерии и порядок, согласно которым оценивается доступность жителям сбора отсортированных отходов» от 13.06.2017, на каждых 700 жителей должен быть оборудован хотя бы один пункт сбора сортированных отходов. Количество таких пунктов, оборудованных SIA AADSO на административной территории Даугавпилса, соответствует всем требованиям нормативных актов.

Согласно обобщенным данным Центрального статистического управления, в Даугавпилсе на начало 2021 года проживало 80 627 человек, а на такое количество жителей необходимо 115 пунктов сбора сортированных отходов. На данный момент в городе оборудовано 150 пунктов сбора смешанной и стеклянной упаковки.

Помимо этого, с 1 февраля 2022 года в Латвии начала работать система депозита упаковки напитков, а это означает, что жители, сдавая на повторную переработку стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные банки определенного объема, смогут возвращать депозитную плату. В переходный период SIA AADSO будет проводить регулярный мониторинг: насколько активно горожане будут принимать участие в новой системе, которая, по мнению предприятия, существенно расширит возможности сдавать сортированные отходы и уменьшит количество бытового мусора.

Жители, в свою очередь, могут инициировать вопрос об установке контейнеров в удобном для них месте (об изменении места), написав соответствующий запрос в свою обслуживающую организацию, которая передаст информацию в AADSO».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Īsumā:

“Atkritumu savākšanas izmaksas pieaug. Viens no veidiem, kā samazināt maksājumu ir atkritumu šķirošana. Uz to AADSO mudina iedzīvotājus savā mājaslapā.

Tuvākais uz ielas uzstādītais konteineris šķirošanai atrodas Stacijas ielā. Diezgan tālu no mājām, un gados vecākiem cilvēkiem ir diezgan problemātiski pie viņiem nokļūt. Jāiet apkārt, jo gājēju pārejas ierīkošanā no Balvu ielas 3 un 3a virzienā uz Olimpisko centru tika atteikts.

Pagājušā gada pavasarī vērsos pie SIA DDzKSU ar lūgumu izskatīt iespēju mājas pagalmā uz ielas uzstādīt konteinerus atkritumu šķirošanai. Balvu ielā 3, lai tos varētu izmantot arī tuvāko māju iedzīvotāji (Balvu iela 3a, 5, 7 u.c.). Saņemts nemotivēts atteikums.

Decembrī ar šo jautājumu kārtējo reizi vērsos pie DDzKSU jaunās vadības ar lūgumu izskatīt iespēju un nosacījumus konteineru uzstādīšanai. Konstantīns Astašonoks atbildēja, ka mans lūgums tika izskatīts pavasarī, un viņi pie tā neatgriezīsies, lai gan AADSO atbildēja, ka viņiem ir plāns daudzdzīvokļu māju pagalmos uzstādīt papildu konteinerus.

Sakiet, vai, jūsuprāt, lai samazinātu maksu par atkritumu izvešanu, atkritumu šķirošanas pakalpojumam nebūtu jābūt pieejamākam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem?

“SIA “AADSO” atbildot uz iedzīvotāja jautājumu par šķiroto atkritumu izvešanas iespējām un pieejamību Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, informē, ka saskaņā ar 2.1. Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.328 "Kritēriji un kārtība, saskaņā ar kuru tiek vērtēta šķiroto atkritumu savākšanas pieejamība iedzīvotājiem" 2017.gada 13.jūnija prasībām, ir jāierīko vismaz viens šķiroto atkritumu savākšanas punkts uz katriem 700 iedzīvotājiem. Šādu SIA “AADSO” aprīkoto punktu skaits Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā atbilst visām normatīvo aktu prasībām.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes vispārinātajiem datiem, Daugavpilī 2021.gada sākumā dzīvoja 80 627 cilvēki, un uz šo iedzīvotāju skaitu nepieciešami 115 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. Šobrīd pilsētā ir iekārtoti 150 jauktā un stikla iepakojuma savākšanas punkti.

Turklāt no 2022. gada 1. februāra Latvijā sāka darboties dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, kas nozīmē, ka iedzīvotāji, kuri pārstrādā stikla un plastmasas pudeles, kā arī noteikta tilpuma skārdenes, varēs atgriezt depozīta maksu. Pārejas periodā SIA “AADSO” veiks regulāru monitoringu: cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīsies jaunajā sistēmā, kas, pēc uzņēmuma domām, būtiski paplašinās iespējas nogādāt šķirotos atkritumus un samazinās sadzīves atkritumu daudzumu.

Savukārt iedzīvotāji var ierosināt jautājumu par konteineru uzstādīšanu sev ērtā vietā (par vietas maiņu), rakstot attiecīgu pieprasījumu savai apkalpojošai organizācijai, kas informāciju nodos “AADSO”.”

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

19 февраля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий
Показать предыдущие 9 комм.

Некоторым вообще лень пакет с мусором до контейнера донести,выбрасывают в урны на автобусных остановках,пускай радуются,что тут не как в Японии,когда если прозевал машину,которая едет и подбирает строго один какой то тип отходов,то держи потом этот мешок дома до следующего раза,так и накапливаются у них в квартирах залежи мешков с мусором.

Смысл сортировать мусор? Ведь цена за услугу вывоза мусора не станет меньше.

Смысл сортировать мусор? Ведь цена за услугу вывоза мусора не станет меньше. Хель

Лох, ты не понял, зато наши прибыли возрастут.

Пытались отдельно выставлять пакет с пластиком, на котором крупно писали ПЛАСТИК - всё валят в одну кучу. Где-то есть контейнер для пластика( в километре от дома), но говорят, что всё в одну машину трамбуют.

Живу в частном доме, узнал что раз две недели забирают пластик бесплатно, решил попросить второй контейнер для пластика, ведь за 2 недели у меня много набирается. Так в мусорной компании мне отказали дать второй контейнер, сказали: хочешь - плати за него. Главное есть у меня место где поставить и сортировать согласен, так нет, все делается через одно место. Так махнул рукой на это и кидаю все подряд в мусорный контейнер. Вот в думе пусть поговорят с компанией, если они хотят чтоб народ приучался сортировать мусор.За границей при заключении договора предоставляют 2, а то и 3 контейнера на каждый частный дом: 1 - обычный мусор, за него платишь, 2 - на переработку пластик и бумага, бесплатно забирают и 3 - для травы и пищевых отходов - также бесплатно. Вот там народ чтоб не загружать основной контейнер - сортируют мусор. Житель

В Великобритании возле каждого частного дома пять мусорных контейнеров.

Чем больше сортируем мусор, тем дороже он становится. Мусорные короли от своей привычной маржи никогда не откажутся. Даже если и сами будем мусор утилизировать.

Лох, ты не понял, зато наши прибыли возрастут. Мусорная монополия

Он то как раз не лох и всё понял! Но сделать ни чего не может, остаётся только один вариант - не сортировать! А тарифы, так или иначе, всё равно будут расти!!!

В Великобритании возле каждого частного дома пять мусорных контейнеров. Алексей

Три черный ,серый зеленый.

Да ладно. Вам же так нравилось кошда рыжий обещал что тарифы вниз пойдут и будет порядок с мусором в городе. Так с него и требуйте выполнения. Он же командир великий пендель ......

Если начать перечислять список всех его обещаний, то рамки комментария на них не хватит. Поэтому задам лишь один вопрос: где обещанные уголовные дела в отношении коррупционеров и их посадки?

Почему убрали мусорники в Крепости около арсенала ,с одной стороны и с другой,поставили около детской площадки на Хоспитала. Это , куда смотрит Волощук и СЭС,что за антисанитария.

Почему убрали мусорники в Крепости около арсенала ,с одной стороны и с другой,поставили около детской площадки на Хоспитала. Это , куда смотрит Волощук и СЭС,что за антисанитария.

Там стоянка машин,а мусорщики лезут своей машиной между ними.Кто будет ремонтировать машины,Старший дома?Ведь он согласился мусорники запихать во двор,к детской площадке.

Три черный ,серый зеленый.

В Ирландии: в зависимости от фирмы, а так основные: чёрный - обычный, зелёный, и коричневый.
И нет как у нас графика вывоза, к примеру: 1 и 3 неделя месяца, обычный мусор, а если вывоз по понедельникам или вторникам, то 5 неделю они не вывозят и происходит 2 недельная задержка вывоза мусора. А там четко, одна неделя - обычный, другая - пластик и компост. Все равно платишь каждый месяц, почему подряд нельзя график вывоза сделать у нас???

В Ирландии: в зависимости от фирмы, а так основные: чёрный - обычный, зелёный, и коричневый. И нет как у нас графика вывоза, к примеру: 1 и 3 неделя месяца, обычный мусор, а если вывоз по понедельникам или вторникам, то 5 неделю они не вывозят и происходит 2 недельная задержка вывоза мусора. А там четко, одна неделя - обычный, другая - пластик и компост. Все равно платишь каждый месяц, почему подряд нельзя график вывоза сделать у нас??? Ирландия

Потому,что это Латвия,детка.

Zivja na protjazenii neskoljkix let vospitjivaja svoix ljubimjix vnuchat za granicej, ja uvidela kak sobirajut upakovki kartonnie ot moloka,obuvi i t.d. v ogromnjie kruglie emkosti s otverstiem, a takze takuju emkostj dlja stekljannix i plastnassovix butilok, pravda sejchas u nas v LATVII ,budut priemnjie punkti s oplatoj za nix, a vot dlja kartona mogli bi sdelatj takie.

Смысл сортировать мусор? Ведь цена за услугу вывоза мусора не станет меньше. Хель

Смысл есть, если вы платите за фактически вывезенный мусор. В январе плата за вывоз мусора 1,6 eur. Дом на обслуживании ПЖКХ.

Если начать перечислять список всех его обещаний, то рамки комментария на них не хватит. Поэтому задам лишь один вопрос: где обещанные уголовные дела в отношении коррупционеров и их посадки? беспартийный

Это секретный опыт усраины. Там тоже анонсировали посадки.

На Гриве пластик забирают 2раза в месяц по четвергам,удобно забирают в ваших мешках,но с нашей улицы выставляют 4-5 домохозяйств,остальные валят в контейнера ВСЕ а следовало бы организовать экскурс на ДЕМЕНЕВСКУЮ свалку и увидеть ЭТО ужас.возможно тем кто валит массой платить если не сортирует.

Смысл есть, если вы платите за фактически вывезенный мусор. В январе плата за вывоз мусора 1,6 eur. Дом на обслуживании ПЖКХ. Андрей

вот это дешёвка! У нас на Эспланаде 3.60 евро, прописан один человек!!!

На Гриве пластик забирают 2раза в месяц по четвергам,удобно забирают в ваших мешках,но с нашей улицы выставляют 4-5 домохозяйств,остальные валят в контейнера ВСЕ а следовало бы организовать экскурс на ДЕМЕНЕВСКУЮ свалку и увидеть ЭТО ужас.возможно тем кто валит массой платить если не сортирует. Мария

У мусорной компании не понять, то было 2 и 4 неделя месяца, то потом переменили 1 и 3. Иногда выставлю мешок, если заберут, то заберут. Звонил в компанию, говорю пришлите Календарь вывоза, как для обычного мусора, так они ответили: мол нужна другая программа и они не могут прислать Календарь. А если дали второй контейнер, было бы удобнее, чем мусор складировать в мешках дома за 2 недели. Ещё не все жители частных домов знают, что компания раз в год бесплатно обязана помыть ваш мусорный контейнер, надо им только позвонить.

У мусорной компании не понять, то было 2 и 4 неделя месяца, то потом переменили 1 и 3. Иногда выставлю мешок, если заберут, то заберут. Звонил в компанию, говорю пришлите Календарь вывоза, как для обычного мусора, так они ответили: мол нужна другая программа и они не могут прислать Календарь. А если дали второй контейнер, было бы удобнее, чем мусор складировать в мешках дома за 2 недели. Ещё не все жители частных домов знают, что компания раз в год бесплатно обязана помыть ваш мусорный контейнер, надо им только позвонить. Житель

Что мешает компании опубликовать календарь на своём сайте?

Написать комментарий