Есть вопрос: почему не проводится уборка части ул. Зиемелю? 1

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» с жалобой на уборку улицы в своем микрорайоне обратился горожанин Виталий.

«Скажите, пожалуйста, почему на улице Зиемелю, напротив дома 7, на газоне лежат кучи прошлогодней листвы? Осенью 2021 года там грабили газоны, Спец. АТП, так и оставили кучи, они зарастут скоро травой. И еще улица Зиемелю не заканчивается на улице A. Пумпура, она идет дальше, там вообще никто не убирает, и нет никакого освещения. Почему? Там тоже люди ходят и много».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «17 мая данные кучи листвы были убраны, но нет информации о том, кто создал эти кучи и оставил их на земельных участках, принадлежащих самоуправлению. Уборка улицы Зиемелю проводится только на асфальтированном участке, имеющем статус улицы II категории, где относительно интенсивное движение населения/транспорта».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kāpēc netiek tīrīta daļa Ziemeļu ielas?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros pilsētnieks Vitālijs iesniedza sūdzību par ielu tīrīšanu savā mikrorajonā.

Sakiet, lūdzu, kāpēc Ziemeļu ielā, pretī 7. namam, zālienā ir pērno lapu kaudzes? Tur 2021. gada rudenī tika sakopti zālāji, bet palika kaudzes, tās drīz aizaugs ar zāli. Un Ziemeļu iela nebeidzas pie A. Pumpura ielas, iet tālāk, tur vispār neviens netīra, un nav arī apgaismojuma. Kāpēc? Tur arī staigā daudz cilvēku”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde: “17. maijā šīs lapas kaudzes ir novāktas, bet nav informācijas, kas šīs kaudzes ir izveidojis un atstājis uz Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības. Ziemeļu ielas uzkopšana tiek veikta tikai asfaltētajā ielas posmā, kam ir II kategorijas ielas statuss un salīdzinoši intensīva iedzīvotāju/transporta kustība”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

26 мая , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Я просто балдею от ответов наших чиновников на любой вопрос.