Есть вопрос: можем ли мы претендовать на статус малоимущей или малообеспеченной семьи?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» письмо на тему социальной помощи написала читательница Карина.

«Могу ли я со своей семьей претендовать на статус малоимущей или малообеспеченной, если мы с мужем и ребенком проживаем в квартире моей матери, в которой прописаны только я, сын, мать и моя сестра, но сестра и мать давно проживают за границей?».

Ответ подготовили в Социальной службе Даугавпилса:

«Есть ряд критериев оценки материальной ситуации для предоставления статуса малоимущего или малообеспеченного домашнего хозяйства.

Ваша семья может представить документы для оформления статуса малоимущего или малообеспеченного домашнего хозяйства, если вы проживаете в недвижимости, принадлежащей матери. Рекомендуем и вашему мужу декларировать место жительства по данному адресу».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai varam pretendēt uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli par sociālās palīdzības tēmu rakstīja lasītāja Karīna.

“Vai es un mana ģimene varu pretendēt uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, ja mēs ar vīru un bērnu dzīvojam manas mammas dzīvoklī, kurā reģistrēti tikai es, dēls, māte un mana māsa, bet māsa un māte jau sen dzīvo ārzemēs?”

Atbildi sagatavoja Daugavpils Sociālais dienests:

“Ir vairāki kritēriji materiālās situācijas izvērtēšanai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai. Jūsu ģimene var iesniegt dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noformēšanai, ja dzīvojat mātei piederošā īpašumā. Rekomendējam Jūsu vīram dzīvesvietu deklarēt arī pēc dotās adreses”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

15 июля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: daugavpils.lv


Написать комментарий