Gorod ON AIR: в мире животных Латгальского зоосада с гидом Марутой (2 часть) 1

Гостем очередного выпуска программы Gorod ON AIR стала гид Латгальского зоосада Марута, которая провела зрителям передачи увлекательную экскурсию по зоосаду.

О черепахах, живущих в зоосаде

«На данный момент у нас живет 52 черепахи, большинство из них нам принесли люди, у которых они жили дома. Черепах мы принимаем как приют, чтобы их не выкидывали в природу, потому что они становятся инвазивным видом.

Одну из обитающих здесь черепашек принесли прошлой весной, ее поймали в природе, возле тюрьмы. Видимо, ей удалось удачно перезимовать. Пользуясь возможностью, прошу всех, кто увидел какую-либо черепаху в природе — звоните нам. Потому что, либо это черепашка, которую кто-то выпустил на улицу, либо уникальный случай и вам удалось увидеть нашу болотную черепаху.

Черепашки у нас не только живут, но и размножаются, откладывают яйца. Этой весной тоже было такое событие. Сейчас яйца находятся в инкубаторе и, если все будет хорошо, то из них вылупятся маленькие черепашки размером в монету 1 евро».

Черепахи — хищники

«Водяные черепахи, в основном, хищные животные. Конечно, они не откажутся угоститься растением, если оно окажется вкусным, по их мнению. Кажется, что у черепах такой маленький ротик, но челюсти довольно остренькие».

О каймановых крокодилах

«Это самые древние наши обитатели зоосада, девочка и мальчик. Яиц они пока не откладывали, к сожалению. Иногда они поют нам песни, издают очень интересные звуки. Не все издают эти звуки ртом, крокодилы поют с помощью вибраций.

Я знаю историю появления в зоосаде самого старшего крокодила — Михаил, руководитель зоосада, привез его в рюкзаке, когда крокодил был еще совсем малюсенький.

Мы постарались сделать для них, как и для всех животных, дом и среду, в которых они обычно обитают. У них всегда есть возможность куда-то спрятаться, ведь животные тоже устают от такого количества внимания».

О несимпатичных лягушках

«Дети, когда видят этих лягушек, похожих на кучки, обычно выражаются более прямолинейно. Но я всегда в ответ у них спрашиваю: «А кто же из животных захочет скушать таких несимпатичных лягушек?». Это своеобразная маскировка, чтобы в природе лягушку никто не съел.

В природе эти лягушки живут в Африке и тоже являются хищниками — их не интересуют комары и мухи, они кушают добычу покрупнее. Например, других лягушек или ящериц, если охота выдалась удачной. В зоопарке эти лягушки кушают кусочки мяса или рыбы».

О неоновых и говорящих рыбках

«Здесь уже вмешались люди, это генетически модифицированные рыбки, в природе они не такие яркие, но в аквариуме очень красиво выглядят.

Здесь еще плавают черные рыбки с красным хвостиком, это особенные, говорящие рыбки. Они изгибают позвоночник так, что он выдает писк. Так что утверждение, что все рыбы немые — неправильное, они тоже умеют говорить и выдавать звук».

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправленияGorod ON AIR: Latgales zoodārza dzīvnieku pasaulē ar gidi Marutu (2. daļa)

Kārtējā raidījuma Gorod ON AIR viesis bija Latgales zoodārza gide Maruta, kura raidījuma skatītājiem sniedza aizraujošu ekskursiju pa zoodārzu.

Par bruņurupučiem, kas dzīvo zoodārzā

“Šobrīd mums ir 52 bruņurupuči, lielāko daļu no tiem mums atveduši cilvēki, kas dzīvoja kopā ar viņiem mājās. Bruņurupučus ņemam kā patvērums, lai tie netiek izmesti dabā, jo kļūst par invazīvu sugu.

Viens no šeit dzīvojošajiem bruņurupučiem atvests pērn pavasarī, tas noķerts dabā, netālu no cietuma. Acīmredzot viņai izdevās veiksmīgi pārziemot. Izmantojot iespēju, lūdzu visus, kas dabā ieraudzīja kādu bruņurupuci - zvaniet. Jo vai nu tas ir bruņurupucis, kuru kāds izlaida uz ielas, vai arī unikāls gadījums, un jums izdevās ieraudzīt mūsu purva bruņurupuci.

Mūsu bruņurupuči ne tikai dzīvo, bet arī vairojas, dēj olas. Arī šajā pavasarī bija šāds pasākums. Tagad olas atrodas inkubatorā un, ja viss noritēs labi, no tām izšķilsies nelieli bruņurupuči 1 eiro monētas izmērā”.

Bruņurupuči ir plēsēji

“Ūdens bruņurupuči būtībā ir plēsīgi dzīvnieki. Protams, viņi neatteiksies palutināt sevi ar kādu augu, ja tas, viņuprāt, izrādīsies garšīgs. Šķiet, ka bruņurupučiem ir tik maza mute, bet žokļi ir diezgan asi”.

Par kaimanu krokodiliem

“Tie ir mūsu senākie zoodārza iemītnieki, meitene un zēns. Diemžēl viņi vēl nav izdējuši olas. Dažreiz viņi dzied mums dziesmas, rada ļoti interesantas skaņas. Ne visi izdod šīs skaņas ar muti, krokodili dzied ar vibrāciju palīdzību.

Zinu stāstu par vecākā krokodila parādīšanos zoodārzā - zoodārza vadītājs Mihails viņu atveda mugursomā, kad krokodils vēl bija pavisam sīciņš.

Mēs centāmies viņiem, tāpat kā visiem dzīvniekiem, radīt māju un vidi, kurā viņi parasti dzīvo. Viņiem vienmēr ir iespēja kaut kur paslēpties, jo arī dzīvniekiem nogurst tik liela uzmanība”.

Par nesimpātiskām vardēm

“Bērni, ieraugot šīs vardes, kas izskatās kā ķekars, viņi parasti izpauž sevi tiešāk. Bet es vienmēr viņiem jautāju: "Un kurš dzīvnieks gribētu ēst tik nesimpātiskas vardes?" Tas ir sava veida maskēšanās, lai dabā neviens neēd vardi.

Dabā šīs vardes dzīvo Āfrikā un ir arī plēsēji – odi un mušas tās neinteresē, tās ēd lielākus upurus. Piemēram, citas vardes vai ķirzakas, ja medības bija veiksmīgas. Zoodārzā šīs vardes ēd gaļas vai zivju gabalus”.

Par neonu un runājošām zivīm

“Šeit cilvēki jau ir iejaukušies, tās ir ģenētiski modificētas zivis, dabā tās nav tik spilgtas, bet akvārijā izskatās ļoti skaisti.

Šeit peld melnas zivis ar sarkanu asti, tās ir īpašas, runājošas zivis. Viņi saliec mugurkaulu tā, ka tas izdala čīkstēšanu. Tātad apgalvojums, ka visas zivis ir mēmas, ir nepareizs, tās arī prot runāt un izdvest skaņu”.

Sagatavots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalstu


Написать комментарий

Местный зоопарк-это так интересно и увлекательно, и рядом.