Gorod ON AIR: экскурсия по Инженерному арсеналу 1

Гостем очередного выпуска программы Gorod ON AIR стал специалист Инженерного арсенала по связям с общественностью Александр Цветков, который провел экскурсию для зрителей программы.

О Центре техники и индустриального дизайна

«Большая часть экспозиции посвящена промышленному и технократическому дизайну. Но, что немаловажно, нам удалось интегрировать историю Крепости, Даугавпилса и региона в целом в наш центр. Мы не хотели сделать просто выставку автомобилей и мотоциклов.

В первой секции находится экспозиция, посвященная непосредственно Инженерному арсеналу и Даугавпилсской крепости. В свое время Инженерный арсенал выполнял функции главных строителей, чертежников и проектировщиков Крепости. Мы хотим и дальше изучать историю нашего здания и работать в этом направлении».

Об экспозиции деревообработки

«На другой стороне находится практическая часть экспозиции, которая посвящена деревообработке. Здесь есть старинные рубанки, пилы и много других инструментов. Не исключено, что с помощью многих из них строился и наш Инженерный арсенал.

Предметы для экспозиции собирали отовсюду, в том числе и за пределами Латгалии. Например, эту коллекцию рубанков нам предоставил господин Орбиданс из Огре. Он хотел делать свой музей рубанков, у него их около двух тысяч. Нам удалось установить с ним хороший контакт и в итоге он выделил нам эти рубанки на экспозицию».

Об индустриальном наследии Даугавпилса

«Следующая часть экспозиции посвящена одному из старейших предприятий в странах Балтии — Даугавпилсскому локомотиворемонтному заводу. История его началась еще в первой половине 19 века.

Если вы будете у нас на экскурсии с гидом, то у вас будет возможность увидеть работу железной дороги в миниатюре. Здесь у нас есть действующая железная дорога — в уменьшенном размере, но полностью функционирующая. Её нам предоставила архитектор, которая занималась реставрацией Инженерного арсенала, за что ей огромное спасибо.

В нашем Центре каждый может почувствовать себя железнодорожником — здесь у нас есть настоящий руль машиниста, за которым можно почувствовать себя водителем локомотива. За этот экспонат большое спасибо Даугавпилсскому железнодорожному техникуму».

Об автомобиле ЗИС-5

«Этот автомобиль ЗИС-5 восстановил наш реставратор Олег Паршуто для съемки в кинофильмах. Сейчас он является частью экспозиции, но за свою жизнь (после восстановления) автомобиль успел сняться уже в 5 кинофильмах. Автомобиль полностью на ходу».

Комментарий реставратора Олега Паршуто

«В природе этой машины не существует — я создал ее сам, придумал в своей голове. Есть модель ЗИС-5, а исходника не было. По Латвии собирались разрозненные детали, собралась кучка деталей, после этого началась сборка машины — все делал сам, в одиночку.

Машина была построена за «ударные» 7 месяцев — очень хотелось поскорее закончить. Автомобиль на ходу, ездит на «коктейле» из 95-го бензина и присадок, которые занижают октан».

О машине скорой помощи

«Здесь, например, выставлена одна из первых машин скорой помощи, которая была передана Даугавпилсу в качестве гуманитарной помощи в далекие 90-е годы. Многие узнают эту машину и удивляются, что мы смогли ее найти. Машина серьезная, Chevy van весом более 2 тонн, бело-красной раскраски».

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправленияGorod ON AIR: ekskursija Inženieru arsenālā

Raidījuma Gorod ON AIR kārtējā raidījuma viesis ir Inženieru arsenāla sabiedrisko attiecību speciālists Aleksandrs Cvetkovs, kurš vadīja ekskursiju raidījuma auditorijai.

Par Tehnoloģiju un industriāla dizaina centru

“Lielākā daļa ekspozīcijas ir veltīta rūpnieciskajam un tehnokrātiskajam dizainam. Bet, kas ir svarīgi, mums izdevās savā centrā integrēt Cietokšņa, Daugavpils un visa reģiona vēsturi kopumā. Mēs negribējām rīkot tikai automašīnu un motociklu izstādi.

Pirmajā sadaļā ir ekspozīcija, kas veltīta tieši Inženieru arsenālam un Daugavpils cietoksnim. Savulaik Inženieru arsenāls kalpoja kā galvenie cietokšņa celtnieki, rasētāji un projektētāji. Mēs vēlamies turpināt pētīt mūsu ēkas vēsturi un strādāt šajā virzienā”.

Par kokapstrādes ekspozīciju

“Otrā pusē ir ekspozīcijas praktiskā daļa, kas veltīta kokapstrādei. Ir vecas ēveles, zāģi un daudzi citi instrumenti. Iespējams, ar daudzu no tiem palīdzību tika uzbūvēts arī mūsu Inženieru arsenāls.

Ekspozīcijai priekšmeti tika vākti no visur, arī ārpus Latgales. Piemēram, Orbidāna kungs no Ogres mums sagādāja šo ēveļu kolekciju. Viņš gribēja izveidot savu ēveļu muzeju, viņam ir aptuveni divi tūkstoši. Mums ar viņu izdevās nodibināt labu kontaktu, un beigās viņš mums nododa šīs ēveles izstādei”.

Par Daugavpils industriālo mantojumu

“Nākamā ekspozīcijas daļa veltīta vienam no vecākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs — Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcai. Tās vēsture aizsākās 19. gadsimta pirmajā pusē.

Ja esat kopā ar mums ekskursijā gida pavadībā, jums būs iespēja apskatīt dzelzceļa darbu miniatūrā. Šeit mums ir strādājošs dzelzceļš - samazinātā izmērā, bet pilnībā funkcionējošs. To mums sagādāja arhitekte, kura nodarbojās ar Inženieru arsenāla restaurāciju, par ko viņai liels paldies.

Mūsu Centrā ikviens var iejusties dzelzceļnieka lomā – šeit mums ir īsta mašīnista stūre, aiz kuras var iejusties lokomotīves vadītāja lomā. Liels paldies Daugavpils Dzelzceļa koledžai par šo izstādi”.

Par automašīnu ZIS-5

“Šo automašīnu ZIS-5 filmēšanai restaurēja mūsu restaurators Oļegs Paršuto. Tagad tā ir daļa no ekspozīcijas, bet savas dzīves laikā (pēc restaurācijas) auto paguva filmēties 5 filmās. Auto ir pilnībā darbināms”.

Restauratora Oļega Paršuto komentārs

“Dabā šī mašīna neeksistē - es to radīju pats, izdomāju savā galvā. Ir ZIS-5 modelis, bet nebija bāzes. Izkaisītas detaļas tika saliktas pa Latviju, salika detaļu kaudzi, pēc tam sākās mašīnas montāža - visu darīju pats, viens.

Mašīna tika uzbūvēta 7 mēnešos - ļoti gribējās to pabeigt pēc iespējas ātrāk. Automašīna brauc, darbojas ar 95. benzīnu un piedevām, kas pazemina oktānskaitli”.

Par ātras palīdzības mašīnu

“Šeit, piemēram, ir apskatāma viena no pirmajām ātrās palīdzības mašīnām, kas tālajos 90. gados tika dāvināta Daugavpilij kā humānā palīdzība. Daudzi atpazīst šo auto un ir pārsteigti, ka mums izdevās to atrast. Auto ir nopietns, Chevy van, kas sver vairāk kā 2 tonnas, baltā un sarkanā krāsā”.

Sagatavots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalstu

6 июня , 05:00

Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле


Написать комментарий

Железка от трактора МТЗ.