Есть вопрос: где и когда будут установлены контейнеры для сбора зеленой массы? 2

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислала письмо жительница города Илона.

«Когда и где в этом – 2024 – году будет стоять контейнер для зеленой массы в Ругелях?» – поинтересовалась читательница.

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Акция по сбору биологически разлагаемых отходов в этом году будет проходить с 3 по 12 мая, планируется, что контейнеры установят в уже ставших традиционными местах. Дополнительная информация будет опубликована ближе к началу акции на сайте Даугавпилсского самоуправления».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kur un kad tiks uzstādīti zaļās masas savākšanas konteineri?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli atsūtījusi pilsētas iedzīvotāja Ilona.

Kad un kur šajā – 2024. – gadā stāvēs zaļās masas konteiners Ruģeļos?” painteresējās lasītāja.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē: “Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas akciju šogad būs no 3.-12.maijam, plānots, ka konteineri tiks uzstādīti jau tradicionālajās vietās. Papildus informācija par akcijas norisi tuvāk akcijas norises sākumam būs publicēta Daugavpils valstspilsētas mājas lapā”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

17 апреля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле


Написать комментарий

Где и когда будут установлены контейнеры для сбора диванов?

Где и когда будут установлены контейнеры для сбора диванов?

В лигинишках можно сдать в любой день

Написать комментарий