Gorod ON AIR: школа бокса в Даугавпилсе, где готовят чемпионов

Гостем очередного выпуска программы Gorod ON AIR стал тренер Даугавпилсской школы бокса Ритварс Шульга.

О недавнем достижении на чемпионате Европы

«Три даугавпилчанина, наши воспитанники, принимали участие в чемпионате Европы по боксу в группе U19, который проходил в Хорватии. Боксеры стартовали просто фантастически! Первым на ринг вышел Николай Замятин (весовая категория до 60 кг) и занял очень высокое 5 место. К сожалению, по пунктам немного уступил чемпиону из Болгарии, но и Николай, и все остальные парни доказали, что бокс в Даугавпилсе находится на очень высоком уровне.

Следующим был Эммануил Сидоренко, который в весовой категории до 63,5 кг занял 3 место и получил бронзовую медаль. Далее следует наш боксер Никита Проховскис, который в этом году стал вице-чемпионом Европы.

Я был тренером латвийской юношеской сборной на этом чемпионате и в общей сложности мы с ребятами привезли 3 медали, одну из медалей заработал боксер из Елгавы. Таких высоких достижений в латвийском юношеском боксе у Латвии не было 26 лет. Это фантастический результат работы всех даугавпилсских тренеров по боксу, мы очень гордимся этим достижением».

Популярен ли бокс в Латвии

«В Латвии бокс сейчас находится на очень хорошем уровне, у нас есть такие боксеры как Майрис Бриедис, Ричард Болотник, Ральф Вилцанс и т. д. Если говорить именно о Даугавпилсе, то в даугавпилсской Спортивной школе боксом занимается самое большое количество детей в стране — наш клуб является самым большим в Латвии. Если не ошибаюсь, боксом в Даугавпилсе занимается около 180-190 детей.

Бокс очень популярен, дети приходят постоянно и наша команда тренеров готова с ними работать. У нас есть результаты, мы готовы бороться, достигать новых высот и побеждать».

О главном стереотипе про бокс

«Я все время сталкиваюсь со стереотипами, связанными с боксом. Мол, получают по голове, травмируются. Но я считаю, что в каждом виде спорта есть разные люди и разные ситуации. И в своем виде спорта я не сталкивался с тем, что у ребенка испортилось качество жизни или появилось много травм от бокса.

В боксе есть специальная защитная экипировка и всех детей перед тем, как выходить на ринг, первым делом учат именно защищаться. В боксе главная мысль — это ударить и не получить удар назад.

Все ребята, которые занимаются у нас, хорошо учатся в школах, а наш Николай Замятин вообще постоянно принимает участие в олимпиадах. Недавно успел побывать на 5 — две по математике, остальные по биологии и другим предметам».

Бокс — это секция, школа или семья?

«Для нас бокс — это семья. Мы очень много времени проводим вместе, тренируемся, отдыхаем вместе. Бывали случаи, что мои воспитанники звонили мне и в 2, и в 3 часа ночи. С родителями и воспитанниками мы постоянно находимся в тесном контакте, я считаю, что это нормально, мы как одна большая семья».

Бьют ли по родительскому кошельку занятия боксом

«Чтобы заниматься боксом, нужна только спортивная одежда и сменная обувь. Перчатками, шлемами, скакалками, тренажерами и прочим нас снабжает самоуправление Даугавпилса. Мы готовы принять детей в любой одежде и в любой обуви. Не будет так, что если у вас нет специальной боксерской обуви, мы вас не примем. Даже если у вас нет спортивной одежды, вы можете прийти, мы что-нибудь обязательно найдем».Gorod ON AIR: boksa skola Daugavpilī, kur gatavo čempionus

Par Gorod ON AIR programmas kārtējā izlaiduma viesi kļuva Daugavpils boksa skolas treneris Ritvars Šuļga.

Par neseno sasniegumu Eiropas čempionātā

“Trīs daugavpilieši, mūsu audzēkņi, piedalījās Eiropas čempionātā boksā U19 grupā, kas notika Horvātijā. Bokseri startēja vienkārši fantastiski! Pirmais ringā izgāja Nikolajs Zamjatins (svara kategorija līdz 60 kg) un izcīnīja ļoti augsto 5. vietu. Diemžēl pēc punktiem nedaudz piekāpās čempionam no Bulgārijas, taču gan Nikolajs, gan visi pārējie puiši pierādīja, ka bokss Daugavpilī ir ļoti augstā līmenī.

Nākamais bija Emanuils Sidorenko, kurš svara kategorijā līdz 63,5 kilogramiem ierindojās 3. vietā un ieguva bronzas medaļu. Tālāk seko mūsu bokseris Ņikita Prohovskis, kurš šogad kļuva par Eiropas vicečempionu.

Biju Latvijas junioru izlases treneris šajā čempionātā un kopumā ar puišiem atvedām 3 medaļas, vienu no medaļām nopelnīja bokseris no Jelgavas. Tik augsti sasniegumi Latvijas junioru boksā Latvijai nav bijuši 26 gadus. Tas ir fantastisks visu Daugavpils boksa treneru darba rezultāts, mēs ļoti lepojamies ar šo sasniegumu.”

Vai bokss Latvijā ir populārs

“Latvijā bokss šobrīd ir ļoti labā līmenī, mums ir tādi bokseri kā Mairis Briedis, Ričards Bolotņiks, Ralfs Vilcans utt. Ja runājam tieši par Daugavpili, tad Daugavpils sporta skolā ar boksu nodarbojas lielākais bērnu skaits valstī — mūsu klubs ir lielākais Latvijā. Ja nemaldos, ar boksu Daugavpilī nodarbojas ap 180-190 bērnu.

Bokss ir ļoti populārs, bērni nāk pastāvīgi un mūsu treneru komanda ir gatava ar viņiem strādāt. Mums ir rezultāti, esam gatavi cīnīties, sasniegt jaunus augstumus un uzvarēt.”

Par galveno stereotipu par boksu

“Es visu laiku saskaros ar stereotipiem, kas saistīti ar boksu. Par to, ka boksieri visu laiku dabūj pa galvu un traumējas. Bet es uzskatu, ka katrā sporta veidā ir dažādi cilvēki un dažādas situācijas. Un savā sporta veidā neesmu saskāries ar to, ka bērnam būtu sabojājusies dzīves kvalitāte vai parādījušās daudzas boksa traumas.

Boksā ir speciāls aizsargekipējums un visi bērni pirms došanās ringā vispirms tiek mācīti tieši aizstāvēties. Boksā galvenā doma ir sist un nedabūt sitienu atpakaļ.

Visi puiši, kas pie mums nodarbojas, labi mācās skolās, bet mūsu Nikolajs Zamjatins vispār pastāvīgi piedalās olimpiādēs. Nesen paspēja pabūt 5 - divas matemātikā, pārējās bioloģijā un citos priekšmetos.”

Bokss ir sekcija, skola vai ģimene?

“Mums bokss ir ģimene. Mēs ļoti daudz laika pavadām kopā, trenējamies, atpūšamies kopā. Ir bijuši gadījumi, ka mani audzēkņi man zvanīja gan plkst. 2, gan plkst. 3 naktī. Ar vecākiem un audzēkņiem mēs pastāvīgi esam ciešā kontaktā, es uzskatu, ka tas ir normāli, mēs esam kā viena liela ģimene.”

Vai pa vecāku maciņu sit boksa nodarbības

“Lai nodarbotos ar boksu, nepieciešams tikai sporta apģērbs un maiņas apavi. Ar cimdiem, ķiverēm, lecamauklām, trenažieriem un pārējo mūs apgādā Daugavpils pašvaldība. Mēs esam gatavi uzņemt bērnus jebkādās drēbēs un jebkādos apavos. Nebūs tā, ka, ja jums nav speciālu boksa apavu, mēs jūs nepieņemsim. Pat ja jums nav sporta apģērba, varat atnākt, mēs kaut ko noteikti atradīsim.”

Sagatavots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalstu

1 июня , 05:00

Подготовлено при поддержке самоуправления Даугавпилса , Gorod.lv