Есть вопрос: хочу купить заброшенную территорию в городе – как это сделать?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» электронное письмо прислал в редакцию читатель Ромуальд.

«Хочу купить заброшенную территорию в городе с последующей расчисткой, уборкой, вывозом мусора (мусор строительный, бытовой, корни, пни и т. д.). Есть ли такие услуги в городе для физического лица?».

Ответ подготовили в Департаменте управления имуществом Даугавпилсской думы: «Любой человек может подать заявление в самоуправление с просьбой об отчуждении объекта, находящегося в собственности самоуправления, указав адрес объекта (желательно также кадастровый номер) и контактную информацию заявителя для предоставления ответа.

Каждый случай оценивается и дается письменный ответ – будет ли объект отчужден или нет. Если объект принадлежит самоуправлению и не является необходимым для выполнения функций самоуправления, в соответствии с нормативными актами принимается решение городской думы об отчуждении путем проведения открытого аукциона и правила проведения аукциона. После этого назначается период подачи заявок на аукцион. Вся информация об аукционах публикуется и доступна на сайте самоуправления».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.

Ir jautājums: vēlos iegādāties pamestu teritoriju pilsētā – kā to izdarīt?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli redakcijai nosūtījis lasītājs Romualds.

Vēlos iegādāties pamestu teritoriju pilsētā ar sekojošu attīrīšanu, sakopšanu, atkritumu izvešanu (būvniecības, sadzīves atkritumi, saknes, celmi utt.). Vai pilsētā ir šādi pakalpojumi privātpersonai?

Atbilde sagatavota Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā: “Jebkura persona var iesniegt pašvaldībā iesniegumu ar zemāk minēto lūgumu par pašvaldībai piederošā objekta atsavināšanu, norādot objekta adresi (vēlams arī kadastra numurs), un iesniedzēja kontaktinformāciju atbildes sniegšanai. Katrs gadījums tiek izvērtēts un tiek sniegta rakstiska atbilde – vai objekts tiks atsavināts, vai nē. Ja objekts pieder pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot normatīvos aktus, tiek pieņemts Domes lēmums par atsavināšanu rīkojot atklātu izsoli, un izsoles noteikumi. Pēc kā tiek nozīmēta pieteikšanās izsolei. Visa informācija par izsoles rīkošanu tiek publicēta un ir brīvi pieejama pašvaldības mājas lapā”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

14 мая , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv