Есть вопрос: когда и где будет стоять контейнер для сбора зеленой массы в Ругелях?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Нашего города» обратилась читательница Илона.

«Скажите, пожалуйста, когда и где будет стоять контейнер для зеленой массы в Ругелях?».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Также и этой осенью будет проводиться акция по сбору биологически разлагаемых отходов (листьев деревьев, скошенной травы), которые возникают в ходе уборки прилегающих территорий, в том числе будет установлен контейнер и в Ругелях (на перекрестке улиц Науенес и Вецпилс). На данный момент конкретно нельзя предсказать, когда начнется период интенсивного листопада, поэтому о датах проведения акции будет своевременно сообщено на официальном информационном сайте самоуправления».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kad un kur Ruģeļos būs konteiners zaļās masas savākšanai?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros ar redakciju sazinājās lasītāja Ilona.

Sakiet, lūdzu, kad un kur Ruģeļos atradīsies konteiners zaļajai masai?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde: “Arī šajā rudenī tiks rīkota akcija par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu (koku lapas, nopļautā zāle), kas rodas pieguļošo teritoriju uzkopšanas gaitā, tajā skaitā arī būs uzstādīts konteiners Ruģeļos (Naujenes / Vecpils ielu krustojumā). Uz doto brīdi konkrēti nevar paredzēt, kad sāksies intensīvs lapu krišanas periods, tāpēc par akcijas norises datumiem laicīgi tiks publicēta informācijas pašvaldības oficiālajā mājas lapā”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

07.10.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле


Написать комментарий