Есть вопрос: нельзя ли убрать лиственные деревья на кладбище?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислал письмо читатель «Нашего города» Мечислав.

«На старом Католическом кладбище очень много лиственных деревьев, от которых очень много мусора, и они составляют угрозу памятникам, которые по нашим временам дорогие. Нельзя ли их убрать?».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Специалисты Управления коммунального хозяйства регулярно в течение года обследуют деревья на всех городских кладбищах, а также рассматривают заявления от жителей. Заявления об аварийном дереве можно написать в каплице на Коммунальном кладбище у специалистов SIA Labiekārtošana D».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai lapu kokus kapsētā nevar izcirt?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli atsūtījis lasītājs Mečislavs.

Vecajos katoļu kapos ir ļoti daudz lapu koku, no kuriem ir ļoti daudz atkritumu, un tie rada draudus pieminekļiem, kas pēc mūsu laikiem ir dārgi. Vai tos nevar novākt?

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē: “Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti regulāri gada laikā apseko kokus visās pilsētas kapsētās, kā arī izskata iesniegumus no iedzīvotājiem. Iesniegumus par avārijas koku var rakstīt pilītē komunālajos kapos pie SIA “Labiekārtošana D” speciālistiem”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

17 февраля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv